قرآن كريم « در آيه 43 سوره صاد» براي درمان بيماري جسماني حضرت ايوب عليه السلام ، به وي امر مي كند تا پايش را به زمين كوبيده ، آنگاه چشمه ساري جاري خواهد شد كه مي تواند با شستشو در آن و نوشيدن از آن ، سلامتي خويش را باز يابد.

Main Menu

آب درماني از ديدگاه پزشكي امروز

  • نظریه اول : «هيدروتراپي» اغلب به شيوه اي از معالجه گفته مي شود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص در آب مورد نظر باشد . اساس اين معالجه سبك شدن بدن هنگام غوطه وري در آب است و به همين دليل است كه اغلب بيمار قادر است با صرف نيروي كمتر عضلات و اندامهاي خود را به حركت در آورد و همچنين چون فشار بدن روي مفاصل كاهش مي يابد در اجراي حركات نيز درد كمتري احساس مي شود. علاوه بر اين با خاصيت نشاط انگيزي و فرح بخشي كه دراو، شوق لازم براي تمرين تكرار و اجراي حركات را ايجاد مي كند.
  • نظریه دوم : حالات مكمل براي عضلات ، مفاصل و استخوانها عمل مي كنند و يك درمان كننده اصلي عمل نمي كنند بلكه با اين حركت (آب درماني) تسهيل در درمان ايجاد مي شود . درمان زود و راحت تر به اجرا عمل درمي آيد .